முக்கியச் செய்தி

பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம் !!


முத்துப்பேட்டை மக்களுக்கு பயன் பட தயாராக இருக்கும் ஆசாத்நகர் பாலம்..முத்துப்பேட்டை, ஜூன் 11 : முத்துப்பேட்டை ஆசாத நகர் ஜாம்வோனோடை புதிய இணைப்பு பாலம் விரைவில் திறப்பு விழா கண்டு மக்களின் பயன் பாட்டிற்கு தயாராக உள்ளது. அதன் காட்சியை இங்கு பாப்போம்..

நமது நிருபர்

ரிப்போர்ட்டர் கோவிலூர் லக்ஷ்மணன்

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மாற்றி எழுத CTRL+G யை அழுத்தவம்)