முக்கியச் செய்தி

பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம் !!


துபாயில் உள்ள DEWA அரசு நிறுவனத்திற்கு கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு உடனடி ஆட்கள் தேவைப்படுகிறது.


துபாய், ஆகஸ்ட் 13: துபாய் நாட்டில் உள்ள DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY (DEWA) என்ற அரசு நிறுவனத்திற்கு கீழ்க்கண்ட பணிகளுக்கு சென்னையில் வருகிற செப்டம்பர் மாதம் நேர்முகத் தேர்வு நடைபெற உள்ளது. எனவே அணைத்து சகோதரர்களும் இந்த அறிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதனுடைய தேதி, இடம் மற்றும் நேரம் தங்களுடைய ஈமெயில் முகவரிக்கு அனுப்பிவைக்கப்படும். முந்துபவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.

DEPARTMENT:
ELECTRICAL TRANSMISSION
MAINTENANCE UPTO 400KV


Positions Required :

1. Specialis ts - Crisis Management
2. Specialists - Trans Switchgear
3. Specialists - Material Management
4. Specialists - Maintenance Planning
5. Specialists - Trans. Cable
6. Specialist - Protection (Design &
Engineering)
7. Specialist - Trans. Protection Testing &
Commissioning
8. Sr. Manager/Manager (400KV Network)
9. Sr. Manager (Tender)
10. Manager - Trans. Civil Maintenance
11. Manager - RTU Maintenance
Commissioning
12. Manager - Transmission Control
Centre
13. Manager - Transmission Prot. Design &
Engineering
14. Deputy Manager - Transmission Line
Asset Management Cable
15. Deputy Manager - TAM (OHL)
16. Deputy Manager - Trans. Protection
Settings
17. Deputy Manager - Scheduling &
Resources Planning
18. Project Manager
19. Assistant Manager - Network Security
& User Support
20. Assistant Manager Electro Mechanical
Asset management
21. Asst. Manager-Trans. Prot. Inspections
Quality
22. Sr. Engineer Datacenter
23. Sr. Engineer Cable
24. Sr. Engineer Structural
25. Sr. Engineer-Transmission Asset
Management Cable
26. Sr. Engineer - Trans OHL Maintenance
27. Sr. Supervisor - Trans OHL
Maintenance
28. Sr. Lineman/Asst. Lineman
29. Sr. Engineer - Trans Line Patrol
30. Sr. Engineer - SCADA Network
31. Sr. Engineer - Asset Management
32. Sr. Engineer Planning
33. Sr Engineer-Quality & Tech
Development
34. Sr. Engineer. Permits
35. Sr. Engineer-Technical Interfaces
36. Sr. Engineer-Transformer
37. Sr. Engineer-Switchgear
38. Sr. Engineer-TCAM Electromechanical
39. Sr. Analyst
40. Engineer. Technical Development
41. Engineer - RTU Commissioning
42. Engineer-Trans Line NOC
43. Engineer /Asst. Engineer- Transmission
Equipment Maintenance
44. Engineer - RTU Maintenance
45. Engineer - Asset Mgmt
46. Engineer Project Support
47. Engineer. Site Inspection
48. Engineer - GIS Data Quality
(Electricity).
49. Engineer - Technical Architect
50. Engineer Network
51. Engineer Security
52. Engineer - SCADA System
53. Engineer/ Sr. Engineer Project
54. Engineer - Technical Support &
Coordination
55. Engineer - TAM Transformer
56. Engineer TAM OHL
57. Planning/Cost Engineer
58. Engineer RTO
59. Engineer - Reporting & Analysis
60. Engineer (Site) (132KV Network)
61. Engineer - System Studies
62. Engineer - Operation Planning
63. Engineer DTS
64. Engineer - Trans Protection Setting
65. Engineer.- Technical & Strategy
66. Asst. Engineer - SCMS Maintenance
67. Asst. Engineer - Asset Mgmt.
68. Asst. Engineer - Trans Protection
Maint.
69. Software Developer
70. Database Analyst
71. Supervisor - Civil
72. Sr. Technician Wireless
73. Sr. Technician Services Support
74. Technicians
75. Electricians
Exp Criteria :
For Sr Managers / Specialist: 15 Yrs and
above
For Managers : 12 Yrs 14 Yrs
For Sr Engineer: 8 Yrs 11 Yrs
For Engineer : 5 Yrs -7 Yrs
For Asst Engineer: 3 Yrs 5 Yrs

PLEASE SEND YOUR UPDATED RESUME
FOR CLIENT SHORTLISTING
NOTE: KINDLY MENTION ON TOP OF
YOUR RESUME FOR WHICH POSITION
YOU APPLYING FOR IS MUST.
Conticon.chennai@gmail.com

Desired Candidate Profile
B.Tech/B.E., Diploma
CONTINENTAL CONTRACTORS
CHENNAI
conticon.chennai@gmail.com

Reported By 

AKL.அப்துல் ரஹ்மான் 

பெங்களூரில் உள்ள IBM என்ற பிகப்பெரிய நிறுவனத்திற்கு BE படித்த 75 பேர் தேவைப்படுகிறது.


பெங்களூர், ஆகஸ்ட் 13: பெங்களூரில் உள்ள பிரபலமான சாப்ட்வேர் நிறுவனமான IBM என்ற நிறுவனத்திற்கு உடனடியாக BE படித்த சுமார் 75 பேர் தேவைப்படிகிறது. இதில் முன் அனுபவம் உள்ளவர், அனுபவம் இல்லாதவர் இருவரும் சேர்த்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். இதில் மாத சம்பளம் சுமார் 35,000, முதல் 45,000 வரை வழங்கப்படும். இது இரண்டு வருடம் அக்ரிமெண்ட் போடப்படும், மேலும் தங்களுடைய திறமையை கண்டறிந்து சம்பள உயர்வு, வெளிநாட்டு பயணம் ஆகியவை கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. மேலும் தங்களுடைய BIO DATA வை கீழ்க்கண்ட முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்கவும்.
Lokeshs2@in.ibm.com

Reported By


முஹம்மது இல்யாஸ். MBA . MA.JMC,

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மாற்றி எழுத CTRL+G யை அழுத்தவம்)