முக்கியச் செய்தி

பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம் !!


மௌத்து அறிவிப்பு : வின்னர்ஸ் ஸ்கூல் தாளாளர் ரஷீத்கான் வாத்தியார்அவர்கள் ..அக்டோபர் 06: மர்ஹூம் ஹபீப் முகம்மது அவர்களுடைய மகனும், திருச்சி அப்துல் ரஹீம், அவர்களுடைய சகோதரரும், H.M.R. ஹபீப் முகம்மது, சகோதரர்களுடைய தகப்பனாரும், இதயத்துல்லா, முஸ்தாக், இவர்களுடைய மாமனாரும், வின்னர்ஸ் பள்ளி தாளலரும், HMR. என்கின்ற. “ஹாஜி ரஷிதுகான்” ஆசிரியர் (வின்னர்ஸ் மெட்ரிகுலேசன் ஸ்கூல். ஆலங்காடு. முத்துப்பேட்டை) அவர்கள் காலை 11.30 மணியளவில் கல்கேணித் தெருவில் இருக்கும் அவர்கள் இல்லத்தில் மௌத்தாகி விட்டார்கள்.

இன்னாலில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜியூன்.

அன்னார் அவர்களின் அனைத்துப் பாவங்களையும் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் மன்னித்து, கப்ரின் வேதனைகளிலிருந்தும் காப்பாற்றி ஜன்னத்துல் பிர்தௌஸ் என்னும் சுவர்க்கத்தில் நல்லடியார்களின் கூட்டத்தோடு இணைய வைப்பானாக……ஆமீன்.

அடக்க நேரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும்.

தகவல். KSH சுல்தான் இப்ராஹிம் (சுனா இனா)

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மாற்றி எழுத CTRL+G யை அழுத்தவம்)