முக்கியச் செய்தி

பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம் !!


இந்தியாவில் உள்ள இஸ்லாமிய அமைப்புகளுக்கு சவுதி அரசு பாராட்டு!!!

இன்று ஹஜ் சங்கமம் நிறைவு !
உலக முழுவதும் ஹஜ் கடமையை நிறைவேற்ற 20 லட்ச இஸ்லாமியர் மக்காவுக்கு வருகை தந்தார்கள் . 

இவர்கள் அனைவரும் ஹஜ்கடமையை நிறைவேற்ற மினா அரபா முஸ்தலிபா

போன்ற இடங்களுக்கு ஒட்டுமொத்த ஹாஜிகளும் ஓன்று கூடுவார்கள் . 


இந்த இடங்களில் ஹாஜிகளுக்கு வழிதடங்கள் தடுமற்றம் , மற்றும் உடல் நிலை 

பாதிக்கப்பட்ட ஹாஜிகளுக்கு உதவி செய்யும் வகையில் இந்தியா உள்ள இஸ்லாமிய 

அமைப்புகளான பாப்புலர் ஃபிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா,முஸ்லிம் லீக் , தமுமுக , கேரளா 

சார்ந்த ஏ பி முஸ்லியார் அவர்களின் ஜமாத் ,கேரளா முஜாதீன் ஜமாத் , ஆகியோர் 

உறுப்பினர்கள்.

 ஐந்து நாட்கள் முழ நேரம் ஒய்வுயில்லாமல் ஹாஜிகளுக்கு உதவி செய்தார்கள் இதை

 பார்த்த சவுதி  ஹஜ் அமைச்சகம் அந்த அமைப்பின் பிரதிநிதிகளுக்கு  நன்றி தொிவித்து உள்ளனர் .

0 comments:

Post a Comment

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மாற்றி எழுத CTRL+G யை அழுத்தவம்)