முக்கியச் செய்தி

பெற்ற சுதந்திரத்தை பேணி காப்போம் !!


கீழ்க்கண்ட இந்திய அரசு நிறுவனத்திற்கு உடனடி ஆட்கள் தேவைபடுகிறது.


இந்தியா, ஆகஸ்ட் 19: கீழ்க்கண்ட அரசு நிறுவனத்திற்கு உடனடி ஆட்கள் தேவைபடுகிறது. எனவே முத்துப்பேட்டை எக்ஸ்பிரஸ் வாசகர்கள் உடனே இந்த பதிவை கண்டு தங்களுடைய பதிவை பதியுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். 

நிறுவனம்: Controller General of Patents Designs & Trademarks (CGPDTM)
காலியிடங்கள்: 459
பணிகள்: Examiner of Patent & Design
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 24.08.2015
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண: http://goo.gl/tO3NGF

நிறுவனம்: Tamil Nadu Public Service Commission (TNPSC)
காலியிடங்கள்: 89
பணிகள்: Maternal and Child Health Officer - 89
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 20.08.2015
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண: http://goo.gl/TPVXIt

நிறுவனம்: Neyveli Lignite Corporation (NLC)
காலியிடங்கள்: 56
பணிகள்: Manager, Hindi translator, etc.,
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 25.08.2015
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண: http://goo.gl/IpyszT
நிறுவனம்: Department of Atomic Energy, General Services Organisation, Kalpakkam
காலியிடங்கள்: 05
பணிகள்: Scientific Officer, Scientific Assistant, Pharmacist, Technician
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 31.08.2015
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண: http://www.igcar.ernet.in/recruitment/Advt2_GSO2015.pdf

நிறுவனம்: Staff Selection Commission (SSC), Chennai
காலியிடங்கள்: 7
பணிகள்: Technical Superintendent (Processing), Technical Superintendent (Weaving), Textile Designer, Technical Assistant(Wildlife preservation),
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 24.08.2015
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண: http://www.sscsr.gov.in/SSC-SR-ADVT-NO-2OF2015.pdf

நிறுவனம்: National Mineral Development Corporation (NMDC)
காலியிடங்கள்: 13
பணிகள்: Jr. Assistant – 1, Micellaneous Attendant (trainee) - 12
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 22.08.2015
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண: https://www.nmdc.co.in/…/Care…/PWD%20032015%20for%20web1.pdf

நிறுவனம்: Aiports Authority of India
காலியிடங்கள்: 52
பணிகள்: Junior Assistant (Fire Services)
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 21.08.2015
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண: http://www.aai.aero/employment_ne…/Fire_Recruitment_2015.pdf
நிறுவனம்: Cabinet Secretariat, Government of India
காலியிடங்கள்: 20
பணிகள்: Interpreter
விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 25.08.2015
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பைக் காண: http://www.davp.nic.in/WriteReadDa…/…/eng_58101_15_1516b.pdf

Reported By

அப்துல் ரஹ்மான். 

0 comments:

Post a Comment

தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் மாற்றி எழுத CTRL+G யை அழுத்தவம்)